Právní předpisy

  • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel č. 243/2001Sb.
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
© 2008 Register System | Made by PORTALS