Ověření vozidel

Společnost REGISTER SYSTEM s.r.o. se rovněž zabývá prověřováním identity ojetých vozidel. Společnost v této oblasti působí na celém území České i Slovenské republiky.

 

Prověření identity vozidel se provádí na základě úplného 17-ti místného výrobního čísla karosérie vozidla VIN (Vehicle Identification Number).

Tato služba zjednodušeně nazývaná jako Dokladová prověrka vozidla (SYSTEM VIN) je založená na prověření uplného výrobního čísla karoserie vozidla, které se dle požadavku klienta provádí duď v databázovém systému registru motorových vozidel v dané zemi (zemi původu) nebo v systému evropského pátrání. Při této prověrce se zjišťuje původ vozidla od doby kdy opustilo výrobní závod až po jeho dovoz do České republiky a následně i jeho registrační historie v ČR. Součástí prověrky je zároveň i rozbor čísla karosérie.

Ověření identity vozidla je prováděno v informačním systému Visit, který pokrývá všechny státy střední a západní Evropy, USA a Kanadu. V rámci tohoto informačního systému spolupracuje naše společnost se subjekty, které spravují či využívají databázové systémy vozidel uvedených států. Jedná se tak například o asociace pojišťoven, policejní sbory, jednotlivé zahraniční pojišťovny nebo soukromé společnosti sdružené v mezinárodních organizacích zabývajících se bojem proti organizovanému zločinu v oblasti krádeží motorových vozidel.

Výsledkem dokladové prověrky je certifikát o prověření původu (vzor zde), kterým společnost REGISTER SYSTEM potvrzuje u konktrétního vozidla všechny zjištěné skutečnosti a garantuje jejich validitu.

Jako jediná společnost na českém trhu nabízí společnost REGISTER SYSTEM s.r.o. všechna prověření včetně vydání certifikátu za jednotnou cenu při jednotných termínech. Ceny jsou zároveň cenami nejnižšími na trhu a termíny jsou nejkratší.

© 2008 Register System | Made by PORTALS